KANALIZAČNÍ VPUSTI

Součástí naší práce jsou opravy a výškové úpravy kanalizačních poklopů, vpustí, vodovodních šoupat … apod.     V případě potřeby a dle přání zákazníka provádíme výměnu poškozených komponentů za nové.

Okolo vpusti / poklopu / šoupěte je vybourána asfaltová popř. betonová vrstva

Po vybourání následuje vyjmutí vpusti / poklopu / šoupěte a očištění podkladu

Po přípravě podkladu je provedeno uložení a stabilizace betonových prstenců (u vodovodních šoupat betonových patic), poté se podklad doplní štěrkodrtí a znovu zhutní

Následuje opětovné osazení popř. výměna vpusti / poklopu / šoupěte

Doasfaltování je prováděno technologií SILKOT – oprava je bezespárá a nehrozí tak riziko dalšího praskání opravy ve spáře

Sídlo společnosti:
Asfalt OS s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01  České Budějovice

IČ: 04001559 DIČ: CZ04001559